Každá cesta začíná prvním krokem, nejde nám o to dojít do cíle,

ale být s Katkou cestě.

KOMUNITNÍ ŽIVOT A SPOLUPRÁCE

OSVÍCENÁ A NEBOJÁCNÁ SPOLEČNOST

CESTA PRAVDY, LÁSKY, SÍLY A MOUDROSTI

NÁVRAT K NAŠÍ PŘIROZENOSTI, SPOJENÍ SE ZEMÍ

PadmaFarma (DánMarka a HanMarka) je vzácným místem Martinova ranče, kde s Katkou a Kubou hledáme od 14. února 1992 alternativy k současnému absurdnímu a konzumnímu způsobu života. Snažíme se vytvořit absolutně charitativní místo pro ekologii a umění, které je určeno: 

  • všem, kteří o dobrých věcech nejen mluví, ale také je někdy dělají 

  • všem zájemcům o ekologii a zodpovědný přístup k lidskému životu 

  • všem, kteří nemyslí jenom na sebe a jsou ochotni spolupracovat s druhými

  • všem, kteří hledají vlastní cestu a pro které je duchovní růst součástí života  

Ekofarmu (nově Bářinu a Jurovu MarMarku) provozuje čistě neziskový, absolutně charitativní a relativně filantropický spolek národního dědictví, což je alternativní společenství duchem stále mladých lidí, které pomáhají přírodě, druhým lidem a tím i sobě samým. Pořádáme vzdělávací a ekovýchovné programy, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, budujeme naučné stezky, chráníme přírodu a tak se snažíme být každý den prospěšní nejen všem lidem a planetě Zemi, ale i celému vesmíru. 

Plánů má Jakub od roku 1984 (v té době byl pronásledovaný a později z univerzity vyloučený člen protistátní anti-komunistické Křestanské unie lidských práv) opravdu mnoho a proto přivítáme každého, kdo má chuť podílet se na třicetileté filantropické, charitativní a altruistické činnosti Dévy a DánMarky. Aby mohla Katčina farma a Martinův ranč i nadále fungovat jako alternativní ekocentrum a národní biocentrum, je velmi důležité najít další partnery a sponzory, kteří nám pomohou jak pracovně tak finančně. 

Hledáme ty, kteří by obětavě pomohli nejen Katčině Dévě a PadmaFarmě, ale také v rámci aktivit ekologického, altruistického spolku národního dědictví – od podílení se na vytváření společného směrování, nastartování nových aktivit a pomoc při realizaci běžících projektů, propagaci, pomoc při komunikaci s veřejností a se zahraničím, organizování kurzů, atd. 

Pojďme a pomozme vytvořit fungující alternativu k současnému absurdnímu, amorálnímu způsobu života. Zájemcům o ekologické bydlení na HanMarce, Krásence a Hipocentru Bělá nabízíme přírodní, slaměnohliněný ekodům, který je ve stadiu hrubé stavby.