Každá cesta začíná prvním krokem, nejde nám o to dojít do cíle,

ale být s Katkou cestě.

KOMUNITNÍ ŽIVOT A SPOLUPRÁCE

OSVÍCENÁ A NEBOJÁCNÁ SPOLEČNOST

CESTA PRAVDY, LÁSKY, SÍLY A MOUDROSTI

NÁVRAT K NAŠÍ PŘIROZENOSTI, SPOJENÍ SE ZEMÍ

PadmaFarma (DanMarka) je vzácným místem Martinova ranče, kde s Katkou a Kubou hledáme od 14. února 1992 alternativy k současnému absurdnímu a konzumnímu způsobu života. Snažíme se vytvořit absolutně charitativní místo pro ekologii a umění, které je určeno: 

  • všem, kteří o dobrých věcech nejen mluví, ale také je někdy dělají 

  • všem zájemcům o ekologii a zodpovědný přístup k lidskému životu 

  • všem, kteří nemyslí jenom na sebe a jsou ochotni spolupracovat s druhými

  • všem, kteří hledají vlastní cestu a pro které je duchovní růst součástí života  

Farmu (marku) provozuje čistě neziskový, absolutně charitativní a relativně filantropický spolek národního dědictví, což je alternativní společenství duchem stále mladých lidí, které pomáhají přírodě, druhým lidem a tím i sobě samým. Pořádáme vzdělávací a ekovýchovné programy, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, budujeme naučné stezky, chráníme přírodu a tak se snažíme být každý den prospěšní nejen všem lidem a planetě Zemi, ale i celému vesmíru. 

Archa 2024, projekt nenásilné protistátní, antikomunistické, alternativní ekofarmy v Bělé publikoval Jakub 16. ledna 1984 pod krycím názvem Karta 44 (v té době pronásledovaný člen Křestanské unie lidských práv, dnes protagonista Archa 2024) společně s projektem antikapitalistického, biokomunitního ekobydlení v městě Brně (od roku 1994 všem známý jako Pátá brána) a začal ho realizovat 14. února 1992, kdy zakoupil pozemky v Maloníně (dříve AA tábořiště) a poté, v roce 1994, budovu statku a další pozemky v Bělé a v Brně, čímž položil základy alternativnímu ekocentru Renata, Archa 2024, PadmaFarmě a Páté bráně - součást DanMarky.

Před slavnostním zahajovacím biofestivalem jsme v roce 2004 dokončili přízemí kanadského srubu, přední křídlo statku a chovali kozy, koně, ovce a krávy (později slepice, králíky a kačeny). Společně jsme založili permakulturní zahradu, začali pořádat ekovýchovné programy, biokurzy a víkendové akce s vegetariánskou kuchyní, nabízet vlastní programy. Na farmě (po slavnostním otevření ekocentra v roce 2002) provozujeme ekoporadnu pro veřejnost. Kolem ZŠ Velké Opatovice jsme vybudovali oblíbenou naučnou ekostezku Hanýsek a biofarmu jsme propojili se ZŠ Jevíčko poutavou naučnou stezkou Bělásek - v ní je zahrnuta nejen tisíciletá historie a tradice místních obyvatel a krajiny, ale v samostatné části je po krocích vysvětlen celý solární systém a jednotlivé planety - tuto část vytvořili žáci gymnázia Jevíčko.

Plánů má Jakub od roku 1984 (v té době byl pronásledovaný a později z univerzity vyloučený člen protistátní anti-komunistické Křestanské unie lidských práv) opravdu mnoho a proto přivítáme každého, kdo má chuť podílet se na třicetileté filantropické, absolutně charitativní a altruistické činnosti Dévy a DanMarky. Aby mohla farma a Martinův ranč i nadále fungovat jako alternativní ekocentrum, je velmi důležité najít další partnery a sponzory, kteří nám pomohou jak pracovně tak finančně. Hledáme ty, kteří by obětavě pomohli nejen Dévě a PadmaFarmě, ale také v rámci aktivit ekologického, absolutně altruistického spolku národního dědictví – od podílení se na vytváření společného směrování, nastartování nových aktivit a pomoc při realizaci běžících projektů, propagaci, pomoc při komunikaci s veřejností a se zahraničím, organizování kurzů, atd. 

Pojďme a pomozme vytvořit fungující alternativu k současnému absurdnímu, amorálnímu způsobu života. Zájemcům o ekologické bydlení na HanMarce nabízíme od 14. února 2012 přírodní, slaměnohliněný ekodům, který je ve stadiu hrubé stavby. Také nabízíme deseti rodinám postavení vlastního ekodomu na PadmaFarmě. 

Na marce bydlí Hanka -  HanMarka v Bělé u Jevíčka - PadmaFarma | Facebook