Každá cesta Hanky začíná prvním krokem, nejde nám o to dojít do cíle,

ale být s Hankou cestě.

KOMUNITNÍ ŽIVOT A SPOLUPRÁCE

OSVÍCENÁ A NEBOJÁCNÁ SPOLEČNOST

CESTA PRAVDY, LÁSKY, SÍLY A MOUDROSTI

NÁVRAT K NAŠÍ PŘIROZENOSTI, SPOJENÍ SE ZEMÍ

HanMarka a nová PadmaFarma je místem, kde  Hanka od 14. února 1992 hledá alternativy k současnému absurdnímu a konzumnímu způsobu života. Snaží se pro všechny vytvořit absolutně charitativní místo pro ekologii a umění, které je určeno: 

  • všem, kteří o dobrých věcech nejen mluví, ale také je někdy dělají 

  • všem zájemcům o ekologii a zodpovědný přístup k lidskému životu 

  • všem, kteří nemyslí jenom na sebe a jsou ochotni spolupracovat s druhými

  • všem, kteří hledají vlastní cestu a pro které je duchovní růst součástí života 

     

HanMarku provozuje čistě neziskový, absolutně charitativní a relativně filantropický, spolek Krásenka, což je alternativní společenství duchem stále mladých a dobrých lidí, kteří pomáhají přírodě, druhým lidem a tím i sobě samým. Hanka pořádá vzdělávací a ekovýchovné programy, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, buduje naučné stezky, chrání přírodu a celkově se snaží být každý den prospěšná všem lidem a celé Zemi a tím i celému vesmíru. 

Archa 2024, projekt nenásilné protistátní, anti-komunistické, alternativní ekofarmy v Bělé publikoval Jakub 16. ledna 1984 pod krycím názvem Karta 44 (tehdy pronásledovaný člen Křestanské unie lidských práv, dnes protagonista Archa 2024) společně s projektem anti-kapitalistického, biokomunitního ekobydlení v městě Brně (od roku 1994 všem známý jako Pátá brána) a začal ho realizovat od 14. února 1992, kdy zakoupil pozemky v Maloníně (dnešní tábořiště) a poté, v roce 1994, budovu statku a další pozemky v Bělé a v Brně, čímž položil základy alternativnímu ekocentru Renata, Arše 2024, PadmaFarmě a Páté bráně..

Před slavnostním zahajovacím biofestivalem jsme v roce 2004 dokončili přízemí kanadského srubu, přední křídlo statku a chovali kozy, koně, ovce a krávy. Společně jsme založili permakulturní zahradu, začali pořádat ekovýchovné programy, biokurzy a víkendové akce s vegetariánskou kuchyní, nabízet vlastní programy. Na farmě (po slavnostním otevření ekocentra v roce 2002) provozujeme ekoporadnu pro veřejnost. Kolem ZŠ Velké Opatovice jsme vybudovali oblíbenou naučnou ekostezku Hanýsek a biofarmu jsme propojili se ZŠ Jevíčko nádhernou naučnou stezkou Bělásek.

Plánů má Jakub od roku 1984 (v té době byl pronásledovaný a později z univerzity vyloučený člen protistátní anti-komunistické Křestanské unie lidských práv) opravdu mnoho a proto přivítáme každého, kdo má chuť podílet se na třicetileté charitativní činnosti Hančiny marky. Aby mohla farma i nadále fungovat jako alternativní ekocentrum, je velmi důležité najít další partnery a sponzory, kteří mu pomohou jak pracovně tak finančně. Hledáme ty, kteří by obětavě pomohli nejen na PadmaFarmě, ale také v rámci aktivit ekologické, absolutně altruistické, anti-kapitalistické organizace – od spolupodílení se na vytváření společného směrování, nastartování nových aktivit a pomoc při realizaci běžících projektů, propagaci HanMarky, pomoc při komunikaci s veřejností a se zahraničím, organizování kurzů, atd. 

Pojďme a pomozme vytvořit Hance první fungující alternativu k současnému absurdnímu, amorálnímu a konzumnímu způsobu života. Zájemcům o Hančino ekologické bydlení v její biomarce nabízíme od roku 2014 přírodní, slaměnohliněný dům, který je ve stadiu hrubé stavby. Od roku 1994 nabízíme všem dobrým lidem postavit si pod dohledem Hanky vlastní ekodům na pozemku farmy s možností vlastního pozemku o výměře čtvrt hektaru.