Každá cesta začíná prvním krokem, nejde nám o to dojít do cíle,

ale být s Katkou cestě.

KOMUNITNÍ ŽIVOT A SPOLUPRÁCE

OSVÍCENÁ A NEBOJÁCNÁ SPOLEČNOST

CESTA PRAVDY, LÁSKY, SÍLY A MOUDROSTI

NÁVRAT K NAŠÍ PŘIROZENOSTI, SPOJENÍ SE ZEMÍ

PadmaFarma (DanMarka a HanMarka) je vzácným místem Martinova ranče, kde s Katkou a Kubou hledáme od 14. února 1992 alternativy k současnému absurdnímu a konzumnímu způsobu života. Snažíme se vytvořit absolutně charitativní místo pro ekologii a umění, které je určeno: 

  • všem, kteří o dobrých věcech nejen mluví, ale také je někdy dělají 

  • všem zájemcům o ekologii a zodpovědný přístup k lidskému životu 

  • všem, kteří nemyslí jenom na sebe a jsou ochotni spolupracovat s druhými

  • všem, kteří hledají vlastní cestu a pro které je duchovní růst součástí života  

Ekofarmu (nově MarMarku) provozuje čistě neziskový, absolutně charitativní a relativně filantropický spolek národního dědictví, což je alternativní společenství duchem stále mladých lidí, které pomáhají přírodě, druhým lidem a tím i sobě samým. Pořádáme vzdělávací a ekovýchovné programy, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, budujeme naučné stezky, chráníme přírodu a tak se snažíme být každý den prospěšní nejen všem lidem a planetě Zemi, ale i celému vesmíru. 

Archa 2024, projekt nenásilné protistátní, antikomunistické, alternativní ekofarmy v Bělé publikoval Jakub 16. ledna 1984 pod krycím názvem Karta 44 (v té době pronásledovaný člen Křestanské unie lidských práv, dnes protagonista Archa 2024) společně s projektem antikapitalistického, biokomunitního ekobydlení v městě Brně (od roku 1994 všem známý jako Pátá brána) a začal ho realizovat 14. února 1992, kdy zakoupil pozemky v Maloníně (dříve AA tábořiště) a poté, v roce 1994, budovu statku a další pozemky v Bělé a v Brně, čímž položil základy alternativnímu ekocentru Renata, Archa 2024, PadmaFarmě a Páté bráně - součást DanMarky.

Před slavnostním zahajovacím biofestivalem jsme v roce 2004 dokončili přízemí kanadského srubu, přední křídlo statku a chovali kozy, koně, ovce a krávy (později slepice, králíky a kačeny). Společně jsme založili permakulturní zahradu, začali pořádat ekovýchovné programy, biokurzy a víkendové akce s vegetariánskou kuchyní, nabízet vlastní programy. Na farmě (po slavnostním otevření ekocentra v roce 2002) provozujeme ekoporadnu pro veřejnost. Kolem ZŠ Velké Opatovice jsme vybudovali oblíbenou naučnou ekostezku Hanýsek a biofarmu jsme propojili se ZŠ Jevíčko poutavou naučnou stezkou Bělásek - v ní je zahrnuta nejen tisíciletá historie a tradice místních obyvatel a krajiny, ale v samostatné části je po krocích vysvětlen celý solární systém a jednotlivé planety - tuto část vytvořili žáci gymnázia Jevíčko.

Plánů má Jakub od roku 1984 (v té době byl pronásledovaný a později z univerzity vyloučený člen protistátní anti-komunistické Křestanské unie lidských práv) opravdu mnoho a proto přivítáme každého, kdo má chuť podílet se na třicetileté filantropické, absolutně charitativní a altruistické činnosti Dévy a DanMarky. Aby mohla Katčina farma a Martinův ranč i nadále fungovat jako alternativní ekocentrum a národní biocentrum, je velmi důležité najít další partnery a sponzory, kteří nám pomohou jak pracovně tak finančně. Hledáme ty, kteří by obětavě pomohli nejen Dévě a PadmaFarmě, ale také v rámci aktivit ekologického, absolutně altruistického spolku národního dědictví – od podílení se na vytváření společného směrování, nastartování nových aktivit a pomoc při realizaci běžících projektů, propagaci, pomoc při komunikaci s veřejností a se zahraničím, organizování kurzů, atd. 

Pojďme a pomozme vytvořit fungující alternativu k současnému absurdnímu, amorálnímu způsobu života. Zájemcům o ekologické bydlení na HanMarce a Krásence nabízíme od 14. února 2012 přírodní, slaměnohliněný ekodům, který je ve stadiu hrubé stavby. Také nabízíme deseti rodinám postavení vlastního ekodomu na PadmaFarmě, která sousedí s ekocentrem Renata.

Na marce a farmě bydlí Hanka z Krásenky a Renaty - HanMarka | Facebook