Každá Martinova cesta začíná prvním krokem, nejde nám o to dojít do cíle,

ale být s Hankou cestě.

KOMUNITNÍ ŽIVOT A SPOLUPRÁCE

OSVÍCENÁ A NEBOJÁCNÁ SPOLEČNOST

CESTA PRAVDY, LÁSKY, SÍLY A MOUDROSTI

NÁVRAT K NAŠÍ PŘIROZENOSTI, SPOJENÍ SE ZEMÍ

HanMarka - PadmaFarma je místem, kde s Danem již od 14. února 1992 hledáme alternativy k současnému absurdnímu a konzumnímu způsobu života. Snažíme se pro všechny vytvořit absolutně charitativní místo pro ekologii a umění, které je určeno: 

  • všem, kteří o dobrých věcech nejen mluví, ale také je někdy dělají 

  • všem zájemcům o ekologii a zodpovědný přístup k lidskému životu 

  • všem, kteří nemyslí jenom na sebe a jsou ochotni spolupracovat s druhými

  • všem, kteří hledají vlastní cestu a pro které je duchovní růst součástí života 

     

HanMarku provozuje čistě neziskový, absolutně charitativní a relativně filantropický, spolek Krásenka, což je alternativní společenství duchem stále mladých a velmi dobrých lidí, kteří pomáhají přírodě, druhým lidem a tím i sobě samým. Hanka pořádá vzdělávací a ekovýchovné programy, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, buduje naučné stezky, chrání přírodu a tak se Hanka snaží být každý den prospěšná nejen všem lidem a celé planetě Zemi, ale i celému vesmíru. 

Archa 2024, projekt nenásilné protistátní, anti-komunistické, alternativní ekofarmy v Bělé publikoval Jakub 16. ledna 1984 pod krycím názvem Karta 44 (tehdy pronásledovaný člen Křestanské unie lidských práv, dnes protagonista Archa 2024) společně s projektem anti-kapitalistického, biokomunitního ekobydlení v městě Brně (od roku 1994 všem známý jako Pátá brána) a začal ho realizovat 14. února 1992, kdy zakoupil pozemky v Maloníně (dříve AA tábořiště) a poté, v roce 1994, budovu statku a další pozemky v Bělé a v Brně, čímž položil základy alternativnímu ekocentru Renata, apokalyptické Archa 2024, PadmaFarmě a Páté bráně ...

Před slavnostním zahajovacím biofestivalem jsme v roce 2004 dokončili přízemí kanadského srubu, přední křídlo statku a chovali kozy, koně, ovce a krávy. Společně jsme založili permakulturní zahradu, začali pořádat ekovýchovné programy, biokurzy a víkendové akce s vegetariánskou kuchyní, nabízet vlastní programy. Na farmě (po slavnostním otevření ekocentra v roce 2002) provozujeme ekoporadnu pro veřejnost. Kolem ZŠ Velké Opatovice jsme vybudovali oblíbenou naučnou ekostezku Hanýsek a biofarmu jsme propojili se ZŠ Jevíčko poutavou naučnou stezkou Bělásek - v ní je zahrnuta nejen tisíciletá historie a tradice místních obyvatel a krajiny, ale v samostatné části je po krocích vysvětlen celý solární systém a jednotlivé planety - tuto část vytvořili žáci gymnázia Jevíčko.

Plánů má Jakub od roku 1984 (v té době byl pronásledovaný a později z univerzity vyloučený člen protistátní anti-komunistické Křestanské unie lidských práv) opravdu mnoho a proto přivítáme každého, kdo má chuť podílet se na třicetileté charitativní činnosti Hančiny marky. Aby mohla farma i nadále fungovat jako alternativní ekocentrum, je velmi důležité najít další partnery a sponzory, kteří mu pomohou jak pracovně tak finančně. Hledáme ty, kteří by obětavě pomohli nejen na PadmaFarmě, ale také v rámci aktivit ekologické, absolutně altruistické, anti-kapitalistické organizace – od spolupodílení se na vytváření společného směrování, nastartování nových aktivit a pomoc při realizaci běžících projektů, propagaci HanMarky, pomoc při komunikaci s veřejností a se zahraničím, organizování kurzů, atd. 

Pojďme a pomozme vytvořit Hance fungující alternativu k současnému absurdnímu, amorálnímu způsobu života. Zájemcům o ekologické bydlení v její biomarce nabízíme od 14. února 2012 přírodní, slaměnohliněný ekodům, který je ve stadiu hrubé stavby. Již od 16. ledna 1994 nabízí HankaMarka deseti lidem postavení vlastního ekodomu na pozemku Martinovi marky (celkem deset hektarů) a tím dává alternativním lidem (rodinám) možnost vytvoření vlastního místa k životu.